категорії: новина

Конкурс міні-грантів «Подаруйте дітям диво!»

Метою конкурсу є підтримка громадських ініціатив, спрямованих на об’єднання зусиль громади для реалізації інноваційних проектів на користь дітей.

Перевага надаватиметься проектам, спрямованим на вирішення проблем дітей незахищених категорій (дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, дітей з обмеженими фізичними можливостями та проблемами здоров’я, дітей вулиць та дітей з неблагополучних сімей). До участі у конкурсі запрошуються: Громадські і благодійні організації, зареєстровані як неприбуткові, та ініціативні групи громадян, що працюють на території Дніпропетровської області та об’єднуються задля вирішення конкретної проблеми.

Умови участі у конкурсі :

 • Максимальна сума гранту складає 5000 гривень. Власний внесок організації чи ініціативної групи (фінансовий або нефінансовий) повинен складати не менш 30% загального бюджету проекту.
 • Термін реалізації проекту – від 1 до 3 місяців, проекти мають бути реалізовані у період з 1 серпня по 31 жовтня.
 • Кошти гранту можуть бути використані тільки на громадську діяльність, у повній відповідності із затвердженим бюджетом проекту. Підтримка може бути надана не тільки фінансами, але і шляхом покриття окремих витрат товарами або послугами.
 • В рамках програми не фінансуються: заробітна плата штатних співробітників організації, витрати на послуги телефонного зв’язку та Інтернет, ремонт техніки, транспортні витрати. Обґрунтоване придбання обладнання можливо тільки для зареєстрованих організацій.
 • Проекти, які передбачають політичну, релігійну або комерційну діяльність, не розглядаються. Кінцевий термін подання заявок на участь у конкурсі – 18 червня 2009 року (згідно дати на поштовому штемпелі).

Заявки, відправлені після зазначеної дати, не розглядаються.

Результати конкурсу будуть оголошені до 20 липня 2009 року. Заявки приймаються тільки за поштовою адресою: м. Дніпропетровськ, 49000, а/с 907. Заявка має бути подана в друкованому та електронному вигляді.

Електронний варіант заявки має бути доданий до друкованого на компакт-диску, або надісланий на електронну адресу: nstadnichuk@tamarisk.org.ua. Загальні вимоги щодо подання заявки: Заявка на грант має бути підготовлена українською або російською мовами в електронному та друкованому вигляді. Заявки, написані від руки, не приймаються.

Поданий на конкурс комплект документів має включати:

1. Для зареєстрованих організацій:

 • Заповнену форму заявки у друкованому та електронному вигляді. Заявка має бути підписана особами, уповноваженими представляти організацію, та завірена печаткою. Електронна копія заявки у форматі doc або rtf має бути додана на компакт-диску, або надіслана електронною поштою.
 • Резюме основних виконавців проекту.
 • Листи підтримки від партнерів.
 • Копії свідоцтва про державну реєстрацію організації, статуту організації, довідки з податкової інспекції про присвоєння коду неприбутковості.
 • Копію рішення про призначення осіб, уповноважених представляти організацію.

2. Для ініціативних груп:

 • Заповнену форму заявки у друкованому та електронному вигляді. Заявка має бути підписана особами, уповноваженими представляти ініціативну групу. Електронна копія заявки у форматі doc або rtf має бути додана на компакт-диску, або надіслана електронною поштою.
 • Резюме основних виконавців проекту.
 • Листи підтримки від партнерів.
 • Список членів ініціативної групи.
 • Копію рішення про призначення осіб, уповноважених представляти ініціативну групу (протокол зборів ініціативної групи).
 • Копії паспорту та ідентифікаційного коду осіб, уповноважених представляти ініціативну групу.

Проекти, що претендують на фінансування, будуть оцінюватися незалежною конкурсною комісією за наступними критеріями:

 • актуальність проблеми, на вирішення якої спрямовано проект
 • відповідність заявки пріоритетам конкурсу
 • конкретні, досяжні результати проекту
 • оригінальність та інноваційність проекту
 • ефективність використання ресурсів
 • сприяння підвищенню соціальної активності й відповідальності населення щодо вирішення проблеми
 • реалістичність проекту та здатність організації його реалізувати

Форму заявки можна одержати на сайті www.tamarisk.org.ua або електронною поштою, надіславши запит на адресу nstadnichuk@tamarisk.org.ua. У випадку відсутності тих або інших матеріалів проект розглядатися не буде. Розгляд пропозицій здійснюється незалежною комісією запрошених експертів. Заявки не повертаються незалежно від результатів розгляду.

Додаткова інформація і контакти: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 2А офіс 4 тел. (0562) 36 75 22, (056) 716 45 76 e-maіl: nstadnichuk@tamarisk.org.ua

Веб-сайт: www.tamarisk.org.ua
поштова адреса: м. Дніпропетровськ, 49000, а/с 907

Контакти